Studiet

Vi tilbyr fire spesialiserte studietilbud innenTekniske fag:

I menyen til venstre finner du mer informasjon om disse.

Nettstudie med samlinger

Undervisningen skjer i en kombinasjon av samlinger, selvstudium og veiledning via Internet. Fagskolen driver nettstøttet undervisning på læringsplatformen It's Learning.

Samlingene er et viktig redskap, til faglig oppdatering / undervisning og til å bygge opp et sosialt nettverk mellom studentene.
Skolen har 5 obligatoriske samlinger i året, to på høsten og tre på våren. Samlingen går vanligvis fra mandag kl. 11 til fredag kl. 14.

Fellesfag for alle studietilbud

Godkjenning

Utdanningen er godkjent av  NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning).
For mer informasjon se: www.nokut.no.

Studentene kan søke om stønad fra Statens Lånekassen se: www.lanekassen.no.

Kostnader

Frihet og fleksibilitet

Vi legger stor vekt på å legge forholdene til rette for voksne studenter som vil ta etter- eller videreutdanning.

Fjernundervisning via Internet er særlig nyttig for deg som ønsker å ta en utdanning, men ikke kan ta fri fra jobben, reise til et utdanningssted, eller frigjøre deg fra omsorgsoppgaver eller andre forpliktelser.

Fordeler

I likhet med andre tekniske fagskoler gir nettbasert teknisk fagskole:

Studiet er fordelt over tre år og omfatter:

Alle fagene i teknisk fagskole er oppdelt i emner. Enkeltfag gjennomført ved andre utdanningsinstitusjoner gir ikke grunnlag for fritak på teknisk fagskole.

Troms
fylkeskommune

Fagskolen i Troms
avd. Tromsø

Telefon:

Konsulent:
777 931 07

Avdelingsleder:
777 888 91

Helsefag:
777 888 75

Sentralbord:
777 888 00

E-post:
post@nettfagskolen.no

Besøksadresse:
Breiviklia 1
9019 Tromsø

Postadresse:
Postboks 3374
9276 Tromsø