Søknad

Søknadsfrist 15. april

Søknads siden vigo.no åpnes i løpet av januar måned for våre studier som begynner om høsten.

For å søke på studiet må en gå til: www.vigo.no som er en felles søknadsportal for offentlige fagskoler.

Velg "Fagskoleutdanning".

For å komme inn må du ha "elektronisk ID".

Fordypningene hos oss heter:

Skolen heter "Fagskolen i Troms avd Tromsø, teknisk".

Samlinger skoleåret 2017/2018

Studiet starter i september.

Alle samlinger starter mandag kl 11:00 og avsluttes fredag kl 14:00 hvis ikke annet er kunngjort

Bygg og Anlegg :
Forkurs i matematikk: 6.-8. september (frivillig).
Samlinger Uke: 37, 46, 4, 12, 21 tirsdag-fredag.

Elkraft og Datateknikk:
Forkurs i matematikk: 13.-15. september (frivillig).
Samlinger Uke: 38, 48, 5, 13, 21 tirsdag-fredag.

Eksamenssamling i uke 21 er ikke helt avklart.

Dokumentasjon:

Dokumentasjon på relevant praksis må sendes med e-post som PDF vedlegg til post@nettfagskolen.no.

Dokumentasjon av Vitnemål VG2 og Fagbrev må sendes skolen dersom det ikke er registrert i Vigo fra før.

Det er ikke nok å registrere dette selv i Vigo.

Poenggrunnlag

Grunnlag

Poeng

Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev/ autorisasjon

100 p.

Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag, tilsvarende læreplanene i VG 1 og VG 2 i yrkesfaglige studieretninger

100 p.

Kan dokumentere gjennomføring av fag-/svenneprøve etter opptaksfristen

100 p.

Fagbrev ut over minstekravet, poeng pr. fagbrev

50 p.

Fagprøve med "bestått meget godt"

25 p.

Praksis utover det generelle grunnlag for opptak

1 p. pr. mnd.

Gjennomsnittlig karakterpoeng i alle fag på VG 2 og tverrfaglig eksamen

Multipliseres med 10

Troms
fylkeskommune

Fagskolen i Troms
avd. Tromsø

Telefon:

Konsulent:
777 931 07

Avdelingsleder:
777 888 91

Helsefag:
777 888 75

Sentralbord:
777 888 00

E-post:
post@nettfagskolen.no

Besøksadresse:
Breiviklia 1
9019 Tromsø

Postadresse:
Postboks 3374
9276 Tromsø