Samarbeidspartnere

NELFO avd. Troms

EBA avd. Hålogaland

Byggmesterforbundet avd. Nord

Maskinentreprenørenes forbund MEF avd. Nord

Arctic Seaworks Construction AS

Statens vegvesen

Energiklyngen Nord

Tromsø kommune

Econor AS

Berg Betong

Nord Vei og Anlegg AS

iTet AS

Bedsys AS

Troms Kraft

Cowi AS

Troms
fylkeskommune

Fagskolen i Troms
avd. Tromsø

Telefon:

Konsulent:
777 931 07

Avdelingsleder:
777 888 91

Helsefag:
777 888 75

Sentralbord:
777 888 00

E-post:
post@nettfagskolen.no

Besøksadresse:
Breiviklia 1
9019 Tromsø

Postadresse:
Postboks 3374
9276 Tromsø