Elektro
fordypning "Elkraft"

Stillinger etter endt utdannelse:

Undervisningen tar sikte på å gi et bredt faglig grunnlag som kvalifiserer til teknikerstillinger innen både privat og offentlig virksomhet:

Utdanningen gir også det teoretiske grunnlag som kreves av elektrisitetstilsynet for å bli godkjent som installatør og sakkyndig driftsleder.

Utdanningen oppfyller de teoretiske kvalifikasjonskravene for blant annet Elektroinstallatør og Tilsynsingeniør ved DLE (Det Lokale Elektrisitetstilsyn)
(Jfr.: Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr §7 og §10).

Vi tilbyr Elkraft som et nettbasert deltidsstudium over tre år. Utdanningen tar sikte på å dekke krav for å kunne bli godkjent som driftsleder, elverkskontrollør, installatør, osv.

Studieplan

I studieplanen finnes de overordnede målsetningene for emene i tillegg til de faglige målene. Innholdet i hvert tema er også beskrevet i stikkordsform, i tillegg til generell informasjon om vurdering og eksamensform, se Studieplan.

Studieplanen er dynamisk og kan bli endret.

Inntakskrav

For å bli opptatt som student ved teknisk fagskole må du ha disse punktene oppfylt:

  1. videregående yrkesskole nivå VK1 eller VG2
  2. relevant fagbrev eller 5 års praksis

Dersom du ikke oppfyller 1. punkt  kan du få en realkompetansevurdering hos fylkeskommunen i ditt hjemfylke.

Alle søkere vil bli vurdert.

 

Troms
fylkeskommune

Fagskolen i Troms
avd. Tromsø

Telefon:

Konsulent:
777 931 07

Avdelingsleder:
777 888 91

Helsefag:
777 888 75

Sentralbord:
777 888 00

E-post:
post@nettfagskolen.no

Besøksadresse:
Breiviklia 1
9019 Tromsø

Postadresse:
Postboks 3374
9276 Tromsø