Datateknikk
fordypning "Drift og Sikkerhet"

Fagskolen i Troms avd. Tromsø tilbyr Datateknikk som et nettbasert deltidsstudium over tre år.

Utdanningen skal gjøre studentene i stand til å prosjektere og drifte datanettet i bedrifter på en funksjonell og sikker måte. Studiet gir tittelen fagskoleingeniør.

Studentene lærer det siste innen nye serverrom teknologier; virtualisering av servere. Dette innebærer at man trenger bare maskinvare tilsvarende en server og på denne serveren kan man kjøre mange virtuelle servere. Disse er helt uavhengige av hverandre.

Studenten vil få et grunnlag til å kunne ta enkelte sertifiseringer innenfor Microsoft plattformen.

Jobbmuligheter innen:

Utdanningen gir også kompetanse til mellomlederstillinger.

Studieplan

I studieplanen finnes de overordnede målsetningene for emnene i tillegg til de faglige målene. Innholdet i hvert tema er også beskrevet i stikkordsform, i tillegg til generell informasjon om vurdering og eksamensform, se Studieplan.

EKOM

Studiet inneholder emne EKOM.

Dette emne innholder deler av det som kreves av myndighetene for å søke autorisasjon hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), om autorisasjon for installasjon og vedlikehold av elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett). 

Under studiet brukes:

Inntakskrav

For å bli opptatt som student ved teknisk fagskole må du ha disse punktene oppfylt:

  1. videregående skole nivå VK1 eller VG2
  2. relevant fagbrev eller 5 års praksis

Dersom du ikke oppfyller 1. punkt kan du få en realkompetansevurdering hos fylkeskommunen i ditt hjemfylke.

Alle søkere vil bli vurdert.

Troms
fylkeskommune

Fagskolen i Troms
avd. Tromsø

Telefon:

Konsulent:
777 931 07

Avdelingsleder:
777 888 91

Helsefag:
777 888 75

Sentralbord:
777 888 00

E-post:
post@nettfagskolen.no

Besøksadresse:
Breiviklia 1
9019 Tromsø

Postadresse:
Postboks 3374
9276 Tromsø