Bygg

Fagskolen i Troms avd. Tromsø tilbyr fordypnig Bygg som et nettbasert deltidsstudium over tre år.

Muligheter

I samarbeid med bransjeorganisasjonene er studiet utviklet og tilrettelagt i henhold til behovet for mellomledere innen byggenæringen.

Utdanningen kvalifiserer til jobber innen både offentlig og privat virksomhet, blant annet  byggeledelse, konsulentvirksomhet, offentlig byggesaksbehandling, selvstendig virksomhet med videre.

Studiet gir det nødvendige grunnlaget for å søke om å løse mesterbrev.

Det gir også mulighet for bedriften som innehar denne kompetansen til å søke om tiltaksklasser:

Dette avhenger også av arbidspraksis etter endt utdanning.

Eksempler på tiltaksklasser:

Studieplan

I studieplanen finnes de overordnede målsetningene for emene i tillegg til de faglige målene. Innholdet i hvert tema er også beskrevet i stikkordsform, i tillegg til generell informasjon om vurdering og eksamensform, se Studieplan.

Studieplanen er dynamisk og kan bli endret.

Inntakskrav

For å bli opptatt som student ved teknisk fagskole må du ha disse punktene oppfylt:

  1. videregående yrkesskole nivå VK1 eller VG2
  2. relevant fagbrev eller 5 års praksis

Dersom du ikke oppfyller 1. punkt  kan du få en realkompetansevurdering hos fylkeskommunen i ditt hjemfylke.

Alle søkere vil bli vurdert.

Troms
fylkeskommune

Fagskolen i Troms
avd. Tromsø

Telefon:

Konsulent:
777 931 07

Avdelingsleder:
777 888 91

Helsefag:
777 888 75

Sentralbord:
777 888 00

E-post:
post@nettfagskolen.no

Besøksadresse:
Breiviklia 1
9019 Tromsø

Postadresse:
Postboks 3374
9276 Tromsø