Anlegg

Fagskolen i Troms avd. Tromsø tilbyr fordypning Anlegg som et nettbasert deltidsstudium over tre år.

Muligheter

I samarbeid med bransjeorganisasjonene er studiet utviklet og tilrettelagt i henhold til behovet for mellomledere innen anleggsnæringen.

Utdanningen kvalifiserer til jobber innen både offentlig og privat virksomhet, blant annet anleggsledelse, konsulentvirksomhet, offentlige kontrollfunksjoner ( kontrollingeniør i Vegvesenet), mellomleder entreprenør, kontrollingeniør byggherre, selvstendig virksomhet med videre.

Det gir også mulighet for bedriften som innehar denne kompetansen til å søke om tiltaksklasser:

Dette avhenger også av arbidspraksis etter endt utdanning.

Eksempler på tiltaksklasser:

Studieplan

I studieplanen finnes de overordnede målsetningene for emene i tillegg til de faglige målene. Innholdet i hvert tema er også beskrevet i stikkordsform, i tillegg til generell informasjon om vurdering og eksamensform, se Studieplan.

Studieplanen er dynamisk og kan bli endret.

Som valgfag tilbyr vi, i samarbeid med Tromsø kommune, et 2 ukers kurs i praktisk landmåling, der studentene gjør landmålingsoppgaver for kommunen.

Inntakskrav

For å bli opptatt som student ved teknisk fagskole må du ha disse punktene oppfylt:

  1. videregående yrkesskole nivå VK1 eller VG2
  2. relevant fagbrev eller 5 års praksis

Dersom du ikke oppfyller 1. punkt kan du få en realkompetansevurdering hos fylkeskommunen i ditt hjemfylke.

Alle søkere vil bli vurdert.

Troms
fylkeskommune

Fagskolen i Troms
avd. Tromsø

Telefon:

Konsulent:
777 931 07

Avdelingsleder:
777 888 91

Helsefag:
777 888 75

Sentralbord:
777 888 00

E-post:
post@nettfagskolen.no

Besøksadresse:
Breiviklia 1
9019 Tromsø

Postadresse:
Postboks 3374
9276 Tromsø