Studiet

Fagskolen i Troms avd. Tromsø tilbyr to videreutdanninger innen helse- og oppvekstfag

I menyen til venstre finner du mer informasjon om disse. En fagskole er en utdanningsvei for deg som har grunnutdanning fra videregående skole. Fagskolen tilbyr deg faglig påfyll og spisser kompetansen din ytterligere. Regjeringen definerer Fagskoleutdanning slik: «… korte yrkesrettede videreutdanninger som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse».

Fagskoleutdanningene innen Helse- og oppvekstfag har ikke fellesfag som norsk, engelsk eller matte.

Godkjenning

Utdanningen er godkjent av  NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning).
For mer informasjon se: www.nokut.no.
Studentene kan søke om stønad fra Statens Lånekassen se: www.lanekassen.no.

Kostnader

De studentene som er organisert i fagforbund bør også sjekke med egen forbund om de tilbyr medlemsfordeler som stipend ved videreutdanning til å dekke kostnader til lærebøker, opphold utenfor hjemmet, engangsstøtte til datatekniske hjelpemidler, reiseutgifter, osv.

Nettstudie med samlinger

Undervisningen skjer i en kombinasjon av samlinger, videoforelesninger, selvstudium og studie- og fagveiledning. Fagskolen driver nettstøttet undervisning på læringsplattformen Fronter. Det vil bli gitt opplæring, undervisning og veiledning i fronter underveis i studiet. Begge disse videreutdanningene er organisert slik at de lar seg kombinere med jobb og familieliv.

Se og lik også fagskolens facebookside og instagramkonto: Fagskolen i Troms avd. Tromsø, Helse- og oppvekstfag. Her blir det lagt ut saker om hva som rører seg på fagskolen.
NUFHO-Nasjonalt Utvalg for fagskoleutdanninger innen Helse- og oppvekstfag, har laget en video og brosjyre med informasjon og intervju med tidligere fagskolestudenter: Sjekk de ut:

Troms
fylkeskommune

Fagskolen i Troms
avd. Tromsø

Telefon:

Konsulent:
777 931 07

Avdelingsleder:
777 888 91

Helsefag:
777 888 75

Sentralbord:
777 888 00

E-post:
post@nettfagskolen.no

Besøksadresse:
Breiviklia 1
9019 Tromsø

Postadresse:
Postboks 3374
9276 Tromsø