Tidligere studenter

Ingrid Johansen

Har gått fagskoleutdanning innen Helse, aldring og aktiv omsorg.
Grunnutdanning som helsefagarbeider og arbeider i Skjervøy kommune. 

«Jeg begynte å studere på fagskolen i Troms avd. Tromsø for å øke min kompetanse som helsefagarbeider. For meg var det viktig å kunne kombinere jobb og skolegang, blant annet i form av en praksisperiode på egen arbeidsplass – noe både arbeidsgiver og jeg dro nytte av. Hovedprosjektet mitt var fordypning i kommunikasjon uten språk, og dette har gjort meg kvalifisert til min nåværende jobb i et prosjekt om muskelsvinnsykdommen ALS.»

Ingunn Dreyer Jakobsen

Har gått fagskoleutdannet innen Psykisk helsearbeid.
Grunnutdanning som hjelpepleier.

«Jeg begynte å studere ved fagskolen fordi de hadde den videreutdanningen jeg ønsket og fordi kurset så greit ut i forhold til min jobbsituasjon. Der var et bra opplegg med forelesninger og oppgaver. Praksis gjennomførte jeg som et prosjektarbeid. Kunne ønsket ytterligere tid på forelesninger. Gjerne en hel dag. Det ble mange fine diskusjoner, som gjerne kunne vart lenger. Når det gjelder overgang fra skole til jobb, så var jeg i full jobb gjennom hele studiet. Jeg hadde fått masse god kompetanse som har direkte innvirkning på min jobb, og det kommer også mine kolleger og ikke minst våre brukere til gode. Jeg jobber i psykiatrien i en kommune, og pga. min utdanning innen psykiatri, så er jeg nå leder for et dagtilbud innen rus- og psykiatritjenesten i denne kommunen. Jeg er veldig fornøyd med fagskolen sitt opplegg, og kan anbefale det videre.»

Rita Einan Slettmo


Har gått fagskoleutdanning innen Psykisk helsearbeid og rusarbeid
Grunnutdanning som omsorgsarbeider

«Jeg hadde jobbet kort tid i psykiatrien da jeg fikk informasjon om studiet, Psykisk helsearbeid og rusarbeid, i regi av Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Denne videreutdanningen var akkurat det jeg ønsket for å øke mine kunnskaper og ferdigheter. Jeg fikk en god avtale med min arbeidsgiver og det var til god støtte når studiet skulle kombineres med jobb. Jeg hadde praksis på egen arbeidsplass i form av et prosjekt. Det er en fordel med dette studiet at det gir mulighet for å tilpasse ordninger for den enkelte student. Fordi jeg jobbet i psykiatrien ble jeg bevisst kunnskapen jeg lærte underveis i studiet på en mer direkte måte. Gode diskusjoner på jobb med kollegaer og med andre studenter opplevde jeg som lærerike. Både forelesninger og samlingene var viktige, ikke bare for å tilegne seg nye kunnskaper men også for å dele erfaringer og ha fellesskap med andre studenter. Jeg lærte mye om meg selv under utdanningen, noe som er veldig viktig i min jobb. Min måte å møte andre mennesker på har alt å si for hvordan pasientene føler seg ivaretatt og verdsatt. Jeg syns det var til tider utfordrende å være student, men er glad jeg tok denne videreutdanningen. Jeg mener jeg har fått økt min kompetanse og er blitt mer åpen for å se mulighetene til å bruke kunnskapene på en god måte i mitt arbeide.»

Troms
fylkeskommune

Fagskolen i Troms
avd. Tromsø

Telefon:

Konsulent:
777 931 07

Avdelingsleder:
777 888 91

Helsefag:
777 888 75

Sentralbord:
777 888 00

E-post:
post@nettfagskolen.no

Besøksadresse:
Breiviklia 1
9019 Tromsø

Postadresse:
Postboks 3374
9276 Tromsø