Søknad

 

Søknadsfrist 15. april

Søknadssiden vigo.no åpnes i løpet av januar måned for våre studier som begynner om høsten, fagskolen har årlig inntak av studenter.

For å søke på studiet må en gå til: www.vigo.no som er en felles søknadsportal for offentlige fagskoler.

Velg "Fagskoleutdanning".

For å komme inn må du ha "elektronisk ID".

Finn skolen "Fagskolen i Troms avd. Tromsø".

Dokumentasjon:

Dokumentasjon på relevant praksis må sendes med e-post som PDF vedlegg til post@nettfagskolen.no.

Dokumentasjon av Vitnemål VG2 og Fagbrev må sendes skolen dersom det ikke er registrert i Vigo fra før.

Det er ikke nok å registrere dette selv i Vigo.

Poenggrunnlag

Grunnlag

Poeng

Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev/ autorisasjon

100 p.

Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag, tilsvarende læreplanene i VG 1 og VG 2 i yrkesfaglige studieretninger

100 p.

Kan dokumentere gjennomføring av fag-/svenneprøve etter opptaksfristen

100 p.

Fagbrev ut over minstekravet, poeng pr. fagbrev

50 p.

Fagprøve med "bestått meget godt"

25 p.

Praksis utover det generelle grunnlag for opptak

1 p. pr. mnd.

Gjennomsnittlig karakterpoeng i alle fag på VG 2 og tverrfaglig eksamen

Multipliseres med 10

Samlinger, Videoforelesninger:

Studiet starter i august/september.

Fagskoleutdanningene Helse, aldring og aktiv omsorg og Psykisk helsearbeid og rusarbeid har 2 samlinger i halvåret à to dager (foruten første samling som er 4 dager) noe som utgjør 18 dager på skolen til sammen i løpet av to år. Studiet har 2 interessante og spennende videokonferanseforelesninger i måneden, der noen studenter og faglærer møtes ved Breivika og andre studenter tilknyttes forelesningen gjennom videokonferansen fra lokale studio.

For de inneværende klassene har videokonferansene hvert gjennomført torsdager eller fredager mellom kl. 09-12. Det er ofte innleide eksterne forelesere fra fagfeltet.

Nedenfor ser du oversikt over samlingene for studenter som starter fagskoleutdanning til høsten 2017. Oversikten viser til samlinger første studieår. I tillegg vil studentene delta på videoforelesninger, obligatorisk gruppearbeid og individuelt arbeid.

Samling første studieår er: 12-15 september 2017, 7-8 desember 2017, 22-23 februar 2018 og 7-8 juni 2018.

Troms
fylkeskommune

Fagskolen i Troms
avd. Tromsø

Telefon:

Konsulent:
777 931 07

Avdelingsleder:
777 888 91

Helsefag:
777 888 75

Sentralbord:
777 888 00

E-post:
post@nettfagskolen.no

Besøksadresse:
Breiviklia 1
9019 Tromsø

Postadresse:
Postboks 3374
9276 Tromsø