Untitled Document

Fagskolen i Troms avd. Tromsø

Helse- og Oppvekstfag

Fagskolen i Troms har flere fagskoleutdanninger innen Helse- og oppvekstfag. I 2006 i Tromsø ble en avdeling NOKUT godkjent for å tilby to fagskoletilbud. Tilbudene het da Eldreomsorg og Psykisk helsearbeid. Ved oppstart i 2006 var de helse- og oppvekstfaglige tilbudene tilbudt gjennom et samarbeid mellom Edunor og Breivang videregående skole. Etter hvert ble videreutdanningene kun tilbudt fra Breivang vgs. Avdelingen ved fagskolen i Troms ble da kalt avd. Breivang. Utdanningene har alltid vært tilbudt på deltid, som et-årig studie over to år. Fagskolen har alltid opplevd at denne formen for videreutdanning er etterspurt hos praksisfeltet og ved å tilby den på deltid kan studentene arbeide ved siden av skolen. Inntak for de helse- og oppvekstfaglige tilbudene var på dette tidspunktet hver 2. år, noe som nå er endret til et årlig inntak, dette skyldes mange søkere og behov i helsevesenet.

I 2012 ble fagskoleutdanningen Eldreomsorg erstattet med Helse, aldring og aktiv omsorg, det på bakgrunn av ny nasjonal plan. Psykisk helsearbeid ble godkjent i 2014 som Psykisk helsearbeid og rusarbeid. Rusdelen ble innlemmet i studieplanen på bakgrunn av et behov i fra praksisfeltet om å inkludere dette. Behovet presenterte seg også da større pasientgrupper hadde både lidelser tilknyttet rus og psykiatri. Denne organiseringen gjenspeiler også hvordan praksisfeltet organiserer tjenesten til denne pasientgruppen.

I 2015 ble det vedtatt at de tre avdelingene ved Fagskolen i Troms i Tromsø skulle slås sammen og danne en større mer robust avdeling. Avdelingene skiftet så navn og ble Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Under her finner vi nå Helse- og oppvekstfag, tekniske fag og maritime fag. Denne sammenslåingen er positiv da det skaper et bredere studiemiljø for voksne studenter, et større samarbeid mellom faglærere i fagskolen. Avdelingen kan nå presentere et felles kvalitetssikringssystem, regelverk og styrevedtekter. De helse- og oppvekstfaglige fagskoletilbudene ble da flyttet til Breivika for å samlokaliseres med de andre fagskole avdelingene.

Året 2016 er det jubileum for de helse- og oppvekstfaglige tilbudene, det er da drevet fagskoleutdanninger i 10 år i Tromsø.

Troms
fylkeskommune

Fagskolen i Troms
avd. Tromsø

Telefon:

Konsulent:
777 931 07

Avdelingsleder:
777 888 91

Helsefag:
777 888 75

Sentralbord:
777 888 00

E-post:
post@nettfagskolen.no

Besøksadresse:
Breiviklia 1
9019 Tromsø

Postadresse:
Postboks 3374
9276 Tromsø